Neem controle over uw content en publiceer data op alle kanalen !

PIMALION is een samenwerkend SaaS-platform dat Marketing, IT, Web, Digitaal, Inkoop en vele andere afdelingen ondersteunt om te zorgen voor een efficiënt en kwalitatief beheer van gegevens van de algemene productcatalogus tot alle communicatieactiviteiten en alle online en offline publicaties.

Met PIMALION optimaliseert u met wendbaarheid en snelheid uw multikanaalscommunicatie en de complexiteit, kwaliteit en kosten die ermee gepaard gaan!

A ➧ Z beheer van uw productrepository,
zijn inhoud en zijn multi-channel publicaties

Misschien zeggen afkortingen als MDM, ETL, PIM, DAM u weinig of niets?
Vereist uw business en de omnichannelbehoefte ervan dat u steeds meer productgegevens en publicaties verzamelt, verwerkt en publiceert?
PIMALION is de softwareoplossing die al deze taken, die van cruciaal belang zijn voor B2C- of B2B-bedrijven, hun medewerkers, leveranciers en partners, integreert, garandeert en optimaliseert op één platform.
l’importance est critique pour les entreprises B2C ou B2B, leurs collaborateurs, leurs fournisseurs et leurs partenaires.
Dankzij PIMALION beheert u uw productgegevens doeltreffend!
Denk globaal, regionaal en lokaal!

Verzamelen en integreren

Met PIMALION kunt u alle productinformatie uit verschillende bronnen halen, ongeacht het oorspronkelijke formaat (Excel, CSV) of de bron (scraping, crawling, ERP, API, Web Service). PIMALION integreert uw productgegevens zodat u die snel en eenvoudig kunt gebruiken!

Het aantal publicatiekanalen stijgt, er moet steeds sneller informatie verspreid worden en ook het aantal 'touchpoints' is toegenomen. Voortaan kan een verdeler, fabrikant of merk de informatiestromen efficiënt beheren zondertechnologische tools of platformen die deze uitdagingen kunnen aangaan. Dat is wat PIMALION aanbiedt!

Structureren & standaardiseren

PIMALION helpt u om de kwaliteit van de gegevens te garanderen, de gegevens van uw productcatalogus massaal aan te maken en te wijzigen, gegevensmodellen te genereren met specifieke attributen voor elk nomenclatuurniveau (MDM), uw digitale activa (DAM) automatisch te koppelen aan de productfiches (PIM) en allerlei web-, papieren, POS- of digitale publicaties op dynamische wijze te creëren.

Het potentieel van de oplossing PIMALION is verrassend en kan aangewend worden door tal van operationele managers van het bedrijf: de algemene directie, de CEO, de Data Manager, de Marketing Manager, de Product Manager, de Studio Manager enz. Maar ook de Cost Controller, die gevoelig is voor besparingen! Een dergelijk platform wordt centraal in de operationele activiteit van het bedrijf geïntegreerd.

Samenwerken & Delen

PIMALION biedt een planning van de operaties en communicatiemedia en een heel granulair rollenbeheer zodat u alle spelers die betrokken zijn bij de bouw en productie van uw publicaties kunt integreren, ongeacht hun profiel! Samenwerkingstools bevorderen de uitwisseling van gegevens, verbeteren hun kwaliteit en vereenvoudigen correcties en validaties. Deel uw informatie en publicaties op een efficiënte manier!

Door de vermenigvuldiging van het aantal media en doelgroepen wat betreft de verschillende 360° communicatiekanalen, wordt elk bedrijf ertoe aangezet het beheer van zijn marketingmiddelen en productinformatie te centraliseren en optimaliseren in een uniek en centraal systeem. Het PIMALION-platform voldoet op een heel efficiënte manier aan deze vereiste en past zich perfect aan alle formaten en profielen van distributie- of dienstenbedrijven aan, B2BB2C of B2B2C.

Publiceren & Verspreiden

Het PIMALION-platform wil u eerst en vooral in staat stellen om elk type online en offline informatiemedium eenvoudig te creëren, wijzigen, organiseren, voeden en op te bouwen. PIMALION staat garant voor inhoud die aangepast is aan elk communicatiekanaal (responsive content) voor wat betreft de informatie, de taal en de grafische weergave. Publiceer naar believen!

PIMALION is een krachtig databeheerplatform met zeven hoofdmodules en meer dan 150 functionaliteiten ! 
Via deze modules en functionaliteiten verhoogt en versnelt u de digitalisering van uw multi-channel communicatie, permanent of promotioneel, van de verrijking tot de publicatie van informatie!

ONTDEK DE BELANGRIJKSTE MODULES VAN DE PIMALION-SUITE

Misschien zeggen afkortingen als MDM, ETL, PIM, DAM u weinig of niets?
De PIMALION-modules bieden aanzienlijke prestaties en flexibiliteit voor alle publicatieprojecten gekoppeld aan productgegevens- en productcatalogusbeheer. De native integratie van deze entiteiten staat garant voor betrouwbaarheid en een efficiënt beheer.
PIMALION voldoet volkomen aan de vereisten van de noodzakelijke combinatie marketing-technologie
en aan de beperkingen van multimediaproducties.

De MDM-module van PIMALION is een module voor het verwerken van gegevens en productinformatie van hun herstel tot een bruikbaar niveau. Deze module biedt ook de mogelijkheid om een nomenclatuur (taxonomie), attributen, datamodellen of andere relevante informatie te creëren.
» Meer ontdekken


De ETL-module van PIMALION heeft “key”-functionaliteiten voor het importeren van gegevens in de PIM en DAM en voor het exporteren van gegevens uit de PIM en DAM, ongeacht het type bestandsformaat: Excel, CSV, Web Service (API) of andere; of ongeacht de bron of bestemming: ERP of een andere externe database.
» Meer ontdekken


Met de PIM-module van PIMALION kunt u de gegevens en informatie in de archiefcatalogus organiseren, verrijken en structureren en zorgen voor echt efficiënte publicatieversies. Deze repository stelt alle relevante productinformatie ter beschikking om de distributie over de verschillende kanalen en de ondersteuning van “360°”-communicatie te optimaliseren.
» Meer ontdekken


Met de DAM-module van PIMALION kunt u alle middelen of media en hun publicaties eenvoudig en snel archiveren, classificeren en vinden door middel van een multicriteria-zoekopdracht. U kunt collecties samenstellen, alle soorten bestanden archiveren en indexeren en deze eenvoudig en zonder beperkingen delen! De toegangs- en zoektijden zijn extreem snel via automatische indexering.
» Meer ontdekken


De MPT-module van PIMALION is de module die de kern vormt van de planning en organisatie van de verschillende multikanaalscampagnes en alle publicaties: web, digitaal, pos en print. Het biedt snelle toegang tot alle actieve media en het beheer van de gegevens in de verschillende publicaties.
» Meer ontdekken


Met de DPS-module kunt u elke publicatie genereren en wijzigen print of digitale publicatie genereren en aanpassen. Het biedt een WYSIWYG display zonder tussenkomst van een grafisch ontwerper om de geformatteerde inhoud te bekijken via snippets HTML (selon la charte graphique désirée). Ce modules génère un rendu fidèle de la publication dans le canal concerné et permet d’exporter dans le format adéquat au canal de publication (PDF, JPEG, etc.).
» Meer ontdekken


PIMALION’s PAT-module is eenworkflowtool die online beheer van annotaties, correcties en validaties met betrekking tot een publicatiemedium en de levenscyclus ervan mogelijk maakt. Het maakt uitwisselingen mogelijk tussen alle actoren van het productieproces van een communicatieoperatie van het type print of een ander type..
Het PAT is een garantie voor een efficiënt beheer van professionele processen (Business Process Management)!
» Meer ontdekken


DATA CONTENT
SOURCING

Moet u de kwaliteit van uw gegevens en productinformatie verzekeren?
Moet u content uit meerdere bronnen en van verschillende aard verzamelen? 

PIMALION is een krachtige technische oplossing die de creatie van uw gegevensmodellen en content voor de opbouw van uw 'business'- catalogus(sen) en de productrepository's vereenvoudigt en verzekert!

DATA CONTENT
PUBLISHING

U wilt al uw online en offline publicaties creëren, organiseren, voeden en bouwen? En dit alles vanuit één gemeenschappelijk SaaS-platform?

PIMALION zorgt voor de integratie van alle inhoud en de opbouw van alle media van uw 360° communicatiestrategie, of het nu gaat om 'Print', 'POS', 'Web' of 'Digital', alle gedrukte of digitale media!

EEN PLATFORM GERICHT OP MULTI-CHANNEL PUBLISHING

PIMALION PIMALION maakt het mogelijk om, via de PLANNER, gegevens op te bouwen en te leveren aan alle kanalen en alle soorten communicatiemiddelen die betrokken zijn bij multi-channel communicatie: campagnes, operaties, acties, projecten, enz. PLANNER de construire et d’alimenter en données tous les canaux et tous les
supports qui participent à la communication multicanale : campagnes, opérations, actions, projets, etc.

Het commerciële actieplan (CAP) wordt volledig door het platform beheerd, evenals het voeden van elk type communicatiekanaal 'online' of 'offline', of het nu permanent is, zoals een website of een tarief, of een punctuele communicatieactie, hetzij digitaal of gedrukt.

Onze krachtige grafische motor staat garant voor een optimalisatie van de dynamische en automatische opbouw van multi-channel communicatiemedia. Kies uw connectoren, maak uw exports en gebruik onze API. Publiceer ook uw productgegevens en informatie, creëer de communicatiemedia van uw verschillende kanalen en werk ze bij!

Vermenigvuldig u klantenconnecties met PIMALION!

De toegangsdeur tot het PIMALION-platform is de PLANNER-module. Die biedt onmiddellijke toegang tot alle huidige, aanstaande of gearchiveerde acties. De structuur kan volledig worden geconfigureerd volgens de logica van elk 'label' ten opzichte van de eigen algemene organisatie van campagnes en publicaties (permanent of tijdelijk). De planner maakt ook een chronologische weergave van de lopende, actieve of gearchiveerde media mogelijk.
En hij biedt vooral toegang tot alle multi-channel versies van elk publicatiemedium. Hieronder vindt u de verschillende kanalen die door PIMALION worden ondersteund.

Het PIMALION-platform biedt een complete editor voor de creatie en productie (van de selectie van producten tot hun lay-out in InDesign) van al dan niet complexe gedrukte publicaties, zoals: brochures, folders, catalogi, dozen, flyers, posters, mailings, ... Voor de afwerking van halfautomatische lay-outs zijn twee oplossingen mogelijk: ofwel via onze InDesign-connector via EasyCatalog (65Bit), ofwel via onze geïntegreerde grafische engine ('PageBuilder').
» Meer ontdekken

Het web is vandaag de dag het kanaal bij uitstek in de communicatie van elk bedrijf. Het is daarom noodzakelijk om alle content snel te kunnen beheren, voeden of versturen naar het web, het mobiele web en mobiele applicaties (apps). Met PIMALION's connectoren en zijn API, vanuit een centraal informatiesysteem, voedt en actualiseert u uw actieve publicaties.
» Meer ontdekken

Het digitale kanaal is vandaag de dag alomtegenwoordig in de communicatie van elk bedrijf. Het is daarom noodzakelijk om snel inhoud te kunnen beheren, voeden of verzenden naar digitale toepassingen en mobiele toepassingen (apps). Met zijn connectoren en API, vanuit een centraal informatiesysteem, zal PIMALION actieve publicaties in real time voeden en actualiseren.
» Meer ontdekken

L’éditeur WYSIWYG PIMALION's WYSIWYG connector voor de creatie en productie van websites maakt 100% online beheer van alle CMS mogelijk door het genereren van templates voor de presentatie van producten en aanverwante artikelen, wat het grafische werk beperkt door het proces volledig te automatiseren en dus het onderhoud van websites, Marketplaces of e-shops mogelijk maakt. e-shops te beheren.
» Meer ontdekken

PIMALION heeft de mogelijkheid om content in real time te exporteren naar specifieke publicaties voor verkooppunten: posters in alle formaten, banners, digital signage (schermen), enz. De oplossing biedt een complete editor voor de automatische productie (van productselectie tot lay-out) van displaypublicaties. Dit is het POS-kanaal.
» Meer ontdekken

Het PIMALION-platform is in staat om elke marketingautomatiseringsoplossing via een geschikte connector te voeden. Het is belangrijk om op dit kanaal productinformatie te kunnen publiceren die de one2one communicatie moet voeden.
» Meer ontdekken

WAT VINDEN KLANTEN ERVAN?

Hier vindt u een aantal klantcases die aantonen dat PIMALION alle doelstellingen en beperkingen aankan.
Dit is wat ze te vertellen hebben rond hun sourcing of multi-channel publishing projecten.

ZIJ VERTROUWEN ONS

Samen laten we de projecten en doelstellingen van deze bedrijven vooruitgaan. Tegelijkertijd staan we garant voor de kwaliteit van de gegevens,
en voldoen we aan de behoeften wat betreft de creatie en multi-channel verspreiding van hun publicaties.
Onze teams hebben dezelfde wens, namelijk de marketingprestaties van het merk waarborgen.

B2C
B2B
DIENSTENBEDRIJVEN

ONZE PARTNERS

Samen laten we de projecten en doelstellingen van onze klanten vooruitgaan door technologie, kennis en ervaring te delen!

nuukik-logo
odoo

WE GEBRUIKEN HUN TECHNOLOGIE

Dankzij onze partners kunnen we onze klanten optimale technische oplossingen aanreiken.
PIMALION is een technologisch hub die openstaat voor de beste technische oplossingen om de functionaliteiten te optimaliseren.

easycatalog

ZIJ VERTROUWEN ONS

B2C
B2B
SERVICES
PARTENAIRES
TECHNOLOGIES

CONTACT

Bent u geïnteresseerd in PIMALION en wenst u gecontacteerd te worden door een van onze experts? Vul het onderstaande formulier in en wij nemen snel contact met u op!