PIMALION’s PAT-module is eenworkflowtool die online beheer van annotaties, correcties en validaties met betrekking tot een publicatiemedium en de levenscyclus ervan mogelijk maakt. Het maakt uitwisselingen mogelijk tussen alle actoren van het productieproces van een communicatieoperatie van het type print of een ander type.. Het PAT is een garantie voor een efficiënt beheer van professionele processen (Business Process Management)!

BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN HET MODULE PAT :

✅ Instrument voor correctie en goedkeuring van publicaties in verband met de PIM en DAM van PIMALION.
✅ Validatie en proof-tool
✅ Workflow tussen de verschillende contactpersonen voor correcties, aantekeningen en herzieningen van publicaties. Automatisch beheer door het sturen van e-mails met een link naar de annotaties.
✅ Het delen van opmerkingen tussen verschillende belanghebbenden (intern of extern)
✅ Controle van elke stap in de uitvoering van een document, per pagina of per publicatie
✅ Weergave voor vergelijking tussen verschillende versies van een pagina (revisiestappen)
✅ Vergelijking van de taalversies van een pagina
✅ Beheer van elke gewenste informatiestroom volgens een gekozen methodiek en volgens de gewenste woordenschat
✅ Interface voor het maken vanworkflows voor correcties en aantekeningen
✅ Intern berichtensysteem (chat) voor uitwisselingen en aantekeningen tussen gesprekspartners.
✅ Elk document bij een annotatie voegen
✅ Personalisatie van de gebruikersnaam voor een annotatie
✅ Het opzetten van gebruikers of gebruikersgroepen
✅ Mogelijkheid tot onmiddellijke integratie van elke publicatie in PDF-formaat, al dan niet geproduceerd met PIMALION via
✅ Planningstool, het triggeren van annotatie en validatiewaarschuwingen
✅ Rapportage van wijzigingen en aantekeningen
✅ Dashboard reporting van voortgangsrapporten

Voordelen :

➕ Online tool ter ondersteuning van het thuiswerk en de digitalisering van marketingprojecten.
➕ Aanzienlijke tijdwinst en betrouwbaarheid
➕ Maakt een meer gestructureerde en beter georganiseerde werkmethode mogelijk.
➕ Beter inzicht in de verwachtingen en eisen van de belanghebbenden, wat leidt tot kostenbesparingen en een hogere productiviteit
➕ Favorise une meilleure compréhension des corrections ou modifications à appliquer et donc élimine grandement le risque d’erreur d’interprétation des corrections
➕ Recevoir ou décrire les modifications ou corrections à faire via mail
➕ Limite très largement les risques d’erreurs coûteuses
➕ Gain de temps appréciable dans le processus automatisé de réalisation et de suivi
➕ Responsabilisation individuelle grâce à la traçabilité de chaque action
➕ Vous pouvez apporter des modifications directement dans le PIM
➕ Retrouvez les images du DAM (accès immédiat aux assets)
➕ Lien permanent avec votre fiche-produit (direct avec le PIM & DAM)
➕ Connaissance immédiate des états d’avancement
➕ Prise en compte toute publication PDF pour gestion multifonctionnelle des annotations
➕

pat-neutre

Ontdek alle modules van de Pimalion suite